เข้าร่วมพิธีเปิด'สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์' ข่าววันที่ 17 เมษายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 582 คน

เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2555 "สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์" ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก             

ผู้ประกาศข่าว : siriporn