โครงการเดินหน้าสู่ Green University ข่าววันที่ 12 มิถุนายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 1850 คน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี  น.ส.พรทิพย์ น้อยเขมา ผู้จัดการโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ร่วมเปิดโครงการ"เดินหน้าสู่ Green University" เวลา 06.00 น. จากนั้นอธิการบดี นำนิสิตใหม่ จำนวนกว่า 500 คน ขี่จักรยานไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดี และได้วนกลับไปยังหอพักนิสิต เพื่อเข้าลานจอดจักรยาน ซึ่งจะมีจักรยานให้บริการ จำนวน 500 คัน ณ โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ลานจอดจักรยาน

ผู้ประกาศข่าว : siriporn