เปิดหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 14 มิถุนายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 1940 คน

วันเปิดหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2555  ประจำปีการศึกษา 2555

ผู้ประกาศข่าว : siriporn