มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เยี่ยมชมโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 546 คน

       วันที่ 30 ตุลาคม 2555 สำนักงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และคณะทำงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เยี่ยมชมสถานที่การจัดรณรงค์ป้ายเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ภายในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์อาหาร NU Square อาคารขวัญเมือง โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ยินดีสนับสนุนสื่อรณรงค์ป้ายเขตปลอดบุหรี่ในรูปแบบต่าง ๆ 

ผู้ประกาศข่าว : siriporn