ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ข่าววันที่ 17 ธันวาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 670 คน
        เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ผศ.นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ นายกองค์การนิสิต มน.และบุคลากร นิสิต ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยี่ราชมงคลอีสาน ที่ได้มาเยี่ยมชมทางด้านการพัฒนานักศึกษา และโครงการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงองค์กรของนิสิตด้วย ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มน. 

ผู้ประกาศข่าว : siriporn