โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ข่าววันที่ 18 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 552 คน

 ทางโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร้วม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประกาศข่าว : siriporn