ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำงานบริหารจัดการหอพักนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ข่าววันที่ 18 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1211 คน
              17 มีนาคม 2558  นางสาวศิรดา  ศิริวัฒพงศ์  นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เก็บกระเป๋าผ้าสีดำได้บริเวณทางเข้าหน้าหอพักโซน A พร้อมเงินสดจำนวน 1,000 บาท ภายในไม่พบเอกสารใดๆ  
                งานบริหารจัดการหอพักนิสิต ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้บุคคลเหล่านี้ ได้รักษาความดีนี้สืบไป
ผู้ประกาศข่าว : siriporn