sport day

[24 มีนาคม 2557]
 
โครงการประกวดห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2557

[12 กุมภาพันธ์ 2557]
 
ประมวลภาพโครงการทำบุญหอพักนิสิตประจำปีการศึกษา 2556

[05 กุมภาพันธ์ 2557]
 
ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2556 ณ โครงการหอพักนิสิต

[18 เมษายน 2556]
 
ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2556 ณ กองกิจการนิสิต

[17 เมษายน 2556]
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

[26 มีนาคม 2556]
 
โครงการ ประกวดคำขวัญ Green & Clean หอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2555

[20 กุมภาพันธ์ 2556]
 
โครงการ คัดเลือกบุคลากรดีเด่นสำนักงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555

[19 กุมภาพันธ์ 2556]
 
โครงการ ซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2555

[13 กุมภาพันธ์ 2556]
 
โครงการ Freedom Stage ASEAN

[12 กุมภาพันธ์ 2556]
 
โครงการ NU Dorm Sport Day ประจำปีการศึกษา 2555

[28 มกราคม 2556]
 
คัดเลือกนิสิตช่วยงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556

[18 มกราคม 2556]
 
โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

[18 มกราคม 2556]
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

[17 ธันวาคม 2555]
 
โครงการประกวดห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2555

[29 พฤศจิกายน 2555]
 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เยี่ยมชมโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

[29 พฤศจิกายน 2555]
 
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีการศึกษา 2555

[15 สิงหาคม 2555]
 
โครงการ ความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

[15 สิงหาคม 2555]
 
โครงการทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2555

[19 มิถุนายน 2555]
 
เปิดหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555

[14 มิถุนายน 2555]
 
โครงการเดินหน้าสู่ Green University

[12 มิถุนายน 2555]
 
โครงการปฐมนิเทศหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555

[24 พฤษภาคม 2555]
 
โครงการศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

[01 พฤษภาคม 2555]
 
จัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2555

[25 เมษายน 2555]
 
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

[23 เมษายน 2555]
 
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

[23 เมษายน 2555]
 
โครงการศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

[18 เมษายน 2555]
 
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต

[18 เมษายน 2555]
 
เข้าร่วมพิธีเปิด'สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์'

[17 เมษายน 2555]
 
โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

[27 มีนาคม 2555]
จำนวนทั้งหมด : 75 อัลบั้ม เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |