เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  วันที่ลงประกาศ 10 พฤษภาคม 2556 ผู้ลงประกาศ siriporn
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มการจัดการทรัพย์สิน  วันที่ลงประกาศ 10 พฤษภาคม 2556 ผู้ลงประกาศ siriporn
ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  วันที่ลงประกาศ 10 พฤษภาคม 2556 ผู้ลงประกาศ siriporn
จำนวนทั้งหมด : 3 รายการ หน้า 1 |