วันที่ประกาศข่าว 543 จำนวนผู้อ่าน คน 
 
ผู้ประกาศข่าว :